OKUL KURALLARI

OKUL KURALLARI

Her okul, geniş ve karmaşık bir organizasyondur. Kaos olmasını önlemek için, okuldaki insanlar herkesin iyiliği için ortaya çıkarılmış belirli davranış şekillerini uygulamak zorundadırlar. Bazı okul kuralları güvenliği sağlamak için konulmuştur; okul binaları içerisinde koşmak tehlikelidir. Bu nedenle okul kuralları, bina içinde koşmanın yasak olduğunu söyler. Bazı kurallar toplumumuzda görmek istediğimiz davranış biçimini öngörür; genç insanlar okul dışında kendilerinden yaşça büyük olan kişilerle saygılı bir biçimde konuşmalıdır bu yüzden okul kuralları öğrencilerin öğretmenleri ile uygun şekilde konuşmaları gerektiğini söyler. Bu kuralların bazılarının yazılı olması bile gerekmez; somut bir örnek vermek gerekirse okul dışı hayatta çalmak yanlış ve yasalara aykırıdır, bu yüzden söylemeye bile gerek yoktur ki benzer bir davranış okul içinde de öğrencilerimizden kesinlikle beklenmemektedir.

Bir de iletişim ile ilgili kurallar vardır. Okulun insanların öğrenmeye geldiği bir yer olduğunu ve iletişimin engellendiği yerde öğrenmenin çok zor olduğunu unutmayalım. Bu nedenle ders sırasında birden fazla kişinin aynı anda konuşmasını engelleyen kurallarımız vardır. Bu kişilerin kendisini ifade etmesini önlemek için değildir, herkesin söylenen her şeyi duyması ve anlamasını sağlamak içindir. Okul , öğrencileri ile ilgili yüksek akademik beklentilere sahiptir ve tüm okul kurallarının sıkı bir şekilde uygulanmasının bu amaçları gerçekleştirmekte olumlu bir adım olduğuna inanmaktadır. Bir sonraki bölümü okuyup, okul başlamadan önce de olsa okul kurallarını öğrenmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz.

 

 

1-2. SINIFLAR İÇİN UYGULANAN OKUL KURALLARI

 

 1. Bina içinde istendik davranışlar sergilemeli
 • Koridorun duvarlarını karalamamalı.
  •  Çamurlu ayakkabılarla binaya girmemeli.
  •  Giriş çıkışlarda gürültü yapmamalı,birbirlerini itmemeli.
  •  Uzun tenefüslerde bina içerisinde bulunmamalı.
 • Sınıf içi kurallarına uyulmalı
 • Sınıfı temiz tutmalı.
  •  Panolara zarar vermemeli.
  •  Öğretmeni sessizce beklemeli.
  •  Ders sırasında tuvalete ve su içmeye gitmemeli.
  •  Parmak kaldırarak söz almalı.
 • Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı
 • Arkadaşlarına karşı kaba kuvvet kullanmamalı ve kırıcı sözler söylememeli
  •  Herhangi bir sıra söz konusu olduğunda arkadaşlarını itmemeli
  •  Sınıfta ve koridorda koşmamalı
  •  Günaydın,teşekkür ederim gibi sözleri kullanmayı ihmal etmemeli
  •  Başka birisi konuşurken (öğretmen ya da bir arkadaş)söz kesmemeli
  •  Görevli ve çalışanlara da öğretmen ve arkadaşlara gösterdiği saygıyı göstermeli ve onlara karşı da kibar olmalı
 • Öğrenci sorumluluklarını bilmeli
 • Verilen ödevi eve götürmeyi ve yapmayı unutmamalı
  •  Ödevlerini gerektiği şekilde , zamanında yapmalı ve teslim etmeli
  •  Okula ait olan malzemeleri amaca uygun olarak kullanmalı ve işi bittiği
  zaman yerine koymalı
  •  Kendine ait olan malzemelere sahip çıkmalı
  •  Sınıfa zamanında girip çıkmalı
  •  Okul kıyafet yönetmeliğine uymalı
 • Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı
 • Tuvalet kağıdı,peçete ve sabunu gerektiği kadar tüketmeli
  •  Muslukları işi bittikten sonra kapatmalı
  •  Sıraları çizmemeli ve karalamamalı
  •  Gereksiz tebeşir israfından kaçınmalı
  •  Panoları incelerken zarar vermemeli
  •  Duvarları kirletmemeli
  •  Yemek yerken araçları daha itinalı kullanmalı
  •  Yemekhaneden çıkarken sandalyeleri yerine yerleştirmeli
 • Oyun parkı kurallarına uymalı
 • Oyun parkında oynarken sıraya girmeli
  •  Kayacaklara tersten çıkmamalı
  •  Oyun parkına uzun tenefüslerde girmeli
  •  Oyun parkındaki minderi temiz kullanmalı
  •  Asılırken diğer arkadaşlarına zarar vermemeli
 • Bahçede istendik davranışlar sergilemeli
 • Sabah ve akşam selamlaşma kurallarına uymalı
  •  Bahçede oynarken öğretmenlerin uyarılarına uymalı
  •  Bahçede belirlenen yerlerin dışına çıkmamalı
  •  Oyun oynarken arkadaşlarına zarar vermemeli
  •  Çevreyi temiz tutmalı
  •  Salı ve Perşembe günleri futbol;Pazartesi,Çarşamba,Cuma günleri ise basketbol ve diğer oyunlar oynanmalı
  •  Beslenme alırken sıraya girmeli
  •  Doğayı sevmeli,bahçedeki çiçeklere ve ağaçlara zarar vermemeli
  •  Su birikintilerinin ve çamurun içine girip oynamamalı
  •  Bahçedeki musluklardan su içtikten sonra kapatmalı
  •  Yağmurlu havalarda bahçede gezmemeli
  •  Grupla oynanan oyunlarda oyun kurallarına uymalı
 • Öğrenci,arkadaşlarına sözel ya da fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunmamalı
 • Arkadaşlarıyla alay etmemeli
  •  Sözel ya da fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunduklarında özür dilemeli
  •  Arkadaşlarına sözel ya da fiziksel şiddet uygulayanları uyarmalı

 

3-4-5 SINIFLAR İÇİN OKUL KURALLARI

1.Bina içinde istendik davranışlar sergilemeli.

 • Bağırmamalı.
 • Koşmamalı.
 • Çöp atmamalı.
 • Birbirlerini itmemeli.
 • Merdivenlerden kaymamalı.
 • Tuvaletleri temiz bırakmalı.
 • Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı.
 1. Kendisine ve başkalarına saygılı olmalı.
 • Öğrenciler, konuşmadan önce parmak kaldırmalı.
 • Öğretmenin yada konuşan diğer arkadaşlarının sözünü kesmemeli.
 • İzinsiz yerinden kalkmamalı.
 • Konuşurken uygun bir ses tonu kullanmalı.
 • Birbirlerine eşya, araç – gereç atmamalı.
 • Öğretmen derse gelmeden, öğrenciler sessizce oturup bekliyor olmalı.
 1. Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanmalı.
 • Sıraların üzerine yazı yazılmamalı.
 • Bilgisayar odası, Müzik dersliği, İş eğitimi atölyesi, Resim dersliği, yemekhane vb. dikkatli ve temiz kullanmalı.
 • Yazı tahtasını gereksiz kullanmamalı.
 • Okul ve sınıf içindeki panolarda bulunan projelere zarar vermemeli.
 1. Öğrenci sorumluluklarını bilmeli.
 • Evdeki çanta hazırlığını kendisi yapmalı.
 • Tören yerine zamanında gelmeli ve sıra olmalı.
 • Sınıfta zamanında yerini almalı.
 • Gerekli araç ve gereçlerini hazırlamalı ve tam olmalı.
 • Derse zamanında hazırlanmalı.
 • Ödevlerini düzenli yapmalı.
 • İhtiyaçlarını teneffüslerde gidermeli, dersten izin almamalı.
 • Derslikten ayrılırken veya ders değişikliğinde hazırlığını zamanında yapabilmeli.
 • Derslikten ayrılırken düzenli bir şekilde ayrılmalı.
 • Dönüşü istenilen belgeleri zamanında getirmeli.
 1. Öğrenci derse hazır ve zamanında gelmeli.

Sınıf içi davranışlar:

 • Derse zamanında girip ,çıkmalı. (Teneffüslerde sınıfta kalmamalı)
 • Sınıfa, itişip kakışmadan düzenli girmeli, başkalarını rahatsız etmeden oturmalı.
 • Ders araç – gereçlerini çıkarmalı, derse hazırlanmalı.
 • Sırasını ve çevresini düzenli ve temiz tutmalı.
 • İşlenecek dersin dışındaki araç ve gereçleri masasında bulundurmamalı.
 • Söz almadan konuşmamalı. Söz kesmemeli.
 • Konuşma tarzında dikkatli ve saygılı olmalı.
 • Dersi iyi dinlemeli, katılmalı.
 • Dersin düzenini bozacak söz ve davranışlardan kaçınılmalı.
 1. Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak eşyalar okula getirilmez.
 • Cep telefonu, CD çalar, wolkman, oyun aracı, patlayıcı madde, basketbol , futbol topu, kuruyemiş getirmemeli.
 • Okulda sakız çiğnememeli.
 • Kız öğrenciler takı takmamalı.
 • Yiyecek veya içecek maddeleriyle bina içerisine girmemeli.

 

 1. Öğrenci arkadaşlarına sözel yada fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunamaz.

Sözel :

 • Arkadaşları ile alay etmemeli.
 • Hiç kimseyi küçümsememeli.
 • Yüksek sesle bağırmamalı.
 • Lakap takmamalı.
 • Kötü söz (küfür) söylememeli.
 • Olumsuz eleştirilerde bulunmamalı.
 • Şakalarında ölçülü olmalı, karşı tarafın rahatsızlığı durumuda şaka bitirilmeli.
 • Diğer öğrencileri dışlayıcı şeyler yapmamalı.

Fiziksel:

 • Şiddet içeren hiçbir harekette bulunmamalı. (Vurma, tekme atma vb.)
 • Karşılık vermemeli. (Önce o vurdu vb.)
 1. Tören sırasında kurallara uymalıdır.
 • Vakit kaybetmeden sırasında hazır bulunmalıdır.
 • Sırada iken düzeni bozacak hareketlerde bulunmamalıdır.
 • Konuşmacının sözlerini dikkatle dinlemelidir.
 • Bayrak töreni sırasında bayrağına ve marşına saygı duymalıdır ve gereğini yapmalıdır.
 1. Yemekhane kurallarına uymalıdır.
 • Yemeğini almadan önce ellerini yıkamalı.
 • Yemeğini sıraya girerek düzenli ve dikkatli bir şekilde almalı.
 • Görgü kurallarına uyarak yemeğini yemeli.
 • Yemek sırasında yüksek sesle konuşup etrafı rahatsız etmemeli.
 • Yiyebileceği kadar yemek almalı ve bitirmelidir.
 • Yemek sonrası tepsisini kaldırarak masayı temiz bırakmalı.
 • El ve ağız temizliğini yaparak yemekhaneden ayrılmalı.
 • Yemek sonrası başka yerlerde (Oyun bahçesi, TAC kantini, Centeniall binası vb.) oyalanmadan kendi binasına gelmeli.

 

6-7–8 VE 9-12 SINIFLAR İÇİN UYGULANAN OKUL KURALLARI

 • Öğrenciler bina içinde istendik davranışlar sergilemelidir.
 1. A) Sınıfta;
 • İlk giriş zili çalar çalmaz öğrenciler sınıfa girmeli ve ikinci zil çalana kadar hazırlanıp öğretmeninin gelip dersi başlatmasını sessizce beklemelidir.
  •  Öğretmenin dersi başlattığı andan itibaren öğrenci dersi takip etmelidir.okula geliş amacı budur.
  •  Sınıf eşyalarına özen göstermeli ve onları korumalıdır. ( Sıralar, dolaplar, yazı tahtası ve yazı malzemeleri, pano vb. )
  •  Atölye kullandıkları derslerde gerekli olan tüm malzemeleri korumalıdırlar, öğrenciler malzemeleri boşa harcamamalıdır.boşa harcanan her malzeme velileri tarafından devlete ödenen verginin israfı olacaktır.
  •  Öğrenci sınıfa girmeden önce yiyeceğini bitirmeli, yarım kalmışsa çöpe atmalıdır.
 1. B) Binada;
 • Binadan yürüyerek çıkmalıdır, koşmamalıdır.
  •  Koridordaki malzemeleri korumalıdır.
  •  Binayı temiz tutmalıdır.
  •  Sesini yükseltmeden konuşmalıdır.
 • Öğrenciler kendisine ve başkalarına saygılı olmalıdır.
 • Öğrenci kendisine yapılmasını istemediği davranışı başkalarına yapmamalıdır.
  •  Başkalarının rahatça çalışabilmesini engellememelidir.
  •  Öğrenci açık sözlü ve dürüst olmalı ve nezaket kurallarına uymalıdır. (Hasta birine iyi dileklerini belirtmeli, arkadaşlarına ve öğretmenlerine “günaydın” demeyi unutmamalıdır)
 • Öğrenci sorumluluklarını bilmelidir.
 • Öğrenci derse zamanında ve hazırlıklı gelmelidir.
  •  Öğrenciler CD, walkman, discman ve cep telefonu gibi eşyalarını çantalarında veya dolaplarında saklamalı, kapalı bir şekilde tutmalıdırlar.
 • Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak eşyalar okula getirilmemelidir.
 • Okul için gerekli olmayan ya da okul düzenini bozacak cep telefonu, game–boy, film, cd’ leri, oyuncak tabanca, magazin dergileri, şaka malzemeleri ( koku bombaları, kaşıntı tozu vb. ) walkman, discman, beden eğitimi öğretmenlerinin izin vermediği spor malzemeleri ( küçük lastik toplar vb. ), kesici ya da delici aletler, takılar, maddi değeri olan eşyalar okula getirilmemelidir.
 • Öğrenci bahçede istendik davranışlar sergilemelidir.
 • Öğrenciler çöplerini etrafa atmamalı, çöp kutularını kullanmalıdır.
  •  Okul eşyalarını korumalıdır ( toplar, banklar vb. )
  •  Doğal çevreyi korumalıdır.
 • Öğrenciler şiddet içeren davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Öğrenciler yumruklaşmamalıdır.
  •  Şakadan da olsa  kavga etmemelidir.
  •  Sözlü hakarette bulunmamalıdır.
  •  Birbirlerine bir şeyler fırlatmamalıdır ( taş, turunç, top vb. ).
  •  Birbirlerine, istenmeyen şekilde dokunmamalıdır.
 • Okulda her zaman düzgün bir şekilde okul üniforması giyilmelidir.
 • Genel kıyafet yönetmeliğine uyulmalıdır.
  •  Üniforma temiz ve ütülü olmalıdır.
  •  Yazlık ve kışlık kıyafet uygulamasına uyulmalıdır.
  •  Erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün taranmış olmalı, kız öğrencilerin saçları taranmış ve toplu olmalıdır.
  •  Saçlar boyatılmamalıdır.
  •  Takı ( yüzük, küpe, kolye vb. ) kullanılmamalıdır.
  •  Serbest kıyafet günlerinde yaşına ve okul ortamına uygun kıyafetler giyilmelidir.
 • Kantin alışverişi ,teneffüslerin bitimini bildiren zilden sonra kesinlikle yapılmamalıdır.
 • Öğrenciler kantin görevlilerine ve hizmetlilere karşı saygılı olmalı
  •  Öğrenciler kantin alışverişi yaparken sıraya girmelidir.
 • Öğrenciler okuldaki bütün idareci ve öğretmenlerine karşı saygılı olmalıdır.

“Karşısındakine saygı göstermeyen saygın olamaz”

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

Not: Metni Okullarında yayınlamayı düşünen yöneticilerimizin maille talep etmeleri rica olunur.

Bir Cevap Yazın