ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ YÜZ TANIMA

 • Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.
 • Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur.
 • Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir, ondan ayrılmaz.
 • Alnı düzgün olan kişi emniyetli olur.
 • Alnı kırışıksız olan tembel olur.
 • Alnında uzun kırışıklıklar olan anlayışlı olur.
 • Alnında pek az kırışıklık bulunan cömert olur.
 • Ağzı küçük olan güzel olur ancak korkak olurlar.
 • Ağzı büyük olan yiğit olur.
 • Ağzı eğri olan kötüdür.
 • Başı büyük olan akıllı olur.
 • Başının üstü yassı olan keder çekmez.
 • Başının cildi sağlam olan hayır işler.
 • Başı kel olan kötü huyu olur.
 • Bakışı gevşek olan süslü olur.
 • Benzi kızıl renkli olan edeblidir.
 • Benzi sarı olan hastalıklı olur.
 • Benzi siyah olan tevekkel olur.
 • Burnu biraz uzun olan anlayışsız olur.
 • Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur.
 • Burnunun ucu top gibi olan neşelidir.
 • Burnunun ucu ağzına yakın insandan sakının.
 • Burun delikleri geniş olanlar içinde kibir ve haset barındırır.
 • Burnunun iki kanadı hareketli olanlarda kahır ve inat bulunur.
 • Burnu geniş olanda şehvet hastalık haline varmıştır.
 • Burnu eğri olan himmette bulunmayı düşünür.
 • Burnundan konuşan kişi kibirli olur.
 • Boynu uzun olan saf ve akıllı olur.
 • Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur.
 • Boynu kısa olan hileli iş peşinde olur.
 • Boynu orta uzunlukta olan kişiler hayır işleriyle uğraşır.
 • Boynu kalın olan insan gece gündüz yemek yer.
 • Çenesi enli olanlar kaba ve sert karakterde olur.
 • Çenesi orta halli olanlar güzel ve akıllı olur.
 • Çenesi ince olan erkek akılsız olur.
 • Dudakları etli olan kişiler kızgın ve sakil (ağır, uyumsuz ve kaba) olur.
 • Dişleri iri olan kötülük yapar.
 • Dişi orta boyda olanın işi doğruluk ve esenlik olur.
 • Gerdanı ince olan cahil olur.
 • Gözü çukur ve eğik olanlar kibirli olur.
 • Gözü siyah renk olan itaatkar olur.
 • Gözü kanlı olan yiğit olur.
 • Gözü mavi renk olan zekidir.
 • Gözleri mavi veya gök rengi olandan uzak dur.
 • Gözü ela renk olan edeblidir.
 • Gözü küçük olan hafif kişiliğe sahip olur.
 • Gözü büyük olan güçlü kişiliğe sahip olur.
 • Gözü yumru olan hasetçi olur.
 • Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur.
 • Gözü kıpık (yarı kapalı) olan çirkin ve yaramazdır.
 • Gözü noktalı olanın nazarı çok değer.
 • Gözü şaşı olan kötü düşünerek bakar.
 • Gülüşü çok olan kişi hayasız olur.
 • Kafası geniş olan ahmak olur.
 • Kaşı kavisli olan dilber olur.
 • Kaşı ince olan güzeldir.
 • Kaşı ince fakat uzun olan kibirli olur.
 • Kaş arası açık olan dürüsttür.
 • Kaşı çatık olan hırsız olur.
 • Kaşı çok kıllı olan kederli ve kalbi kırık olur.
 • Kaşının ucu ince olan fitnecidir.
 • Kokusu güzel olanın huyu da güzel olur.
 • Kaşlarının arası kırışık olan gam yüklü olur.
 • Kulağı geniş ve büyük olan tembel ve cahil olur.
 • Kulağı küçük olan hırsız olur.
 • Saçı sert olan keskin zekalı olur.
 • Saçı yumuşak olan ehlep ve arsız olur.
 • Saçı sarı olan kişinin aklı fikri kibir ve gazaltır.
 • Saçı siyah olan sabırlıdır.
 • Saçı kumral olan kendi de huyu da güzeldir.
 • Saçı seyrek olan arif ve zarif olur.
 • Saçı kalın kadın anlayışsız olur.
 • Sakalı uzun olan hünersiz olur.
 • Sakalı sık olan sakil olur. Sözü uzatmayı severler.
 • Sakalı değirmi (yuvarlak) olan olgundur.
 • Sesi ince olan erkeğin aklı fikri şehvettir.
 • Sesi erkek gibi olan kadın yalan söyler.
 • Sesi kaba olan merhabayı sever ve himmeti vardır.
 • Sesi çatallı olan halkına zarar verir.
 • Sözü hızlı söyleyen anlayışlı olur.
 • Yüzü küçük olan kibirlidir.
 • Yüzü büyük olan hastalıklıdır.
 • Yüzü etki olan sakil (ağır, uyumsuz ve kaba) olur.
 • Yüzü arık (zayıf ve cılız) olan borcuna sadık olmaz.
 • Yüzü uzun olan yalan konuşmayı sever.
 • Yüzü sert olan acı sözlü olur.
 • Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder.