ARİSTOYA GÖRE YÜZ OKUMA

ALIN: Kişilerin düşünme şekillerini ve düşüncelerini geliştirme metodlarını

 • KAŞLAR: Düşünme ve karar verme ile ilgili süreçlerin nasıl çalıştığını
 • GÖZLER: Hayata bakış açılarını, yeni fikir ve kişilere açık olup olmamayı ve stres düzeyini
 • GÖZ KAPAKLARI: Samimiyet isteği veya isteksizliğini
 • BURUN: İş hayatındaki tercihlerini, finansal konulara duyarlılığını, iş tatmini ve güven konularına bakış açısını
 • KULAKLAR: Karşısındakini etkileme ve etkilenme düzeyini, bağımsız hareket etme isteğini, gerçekçilik dengesini, verileri algılama ve kabül etme seçimlerini
 • AĞIZ: İletişim kurma ve kendini ifade etme isteğini, kötümserlik/iyimserlik dengesini
 • DUDAKLAR: Düşüncelerini ortaya koyma biçimini, cinselliğe bakış açısını, duygularını gizleme duyarlılığını
 • DİŞLER: İnatçılık ve utangaçlık yönlerini
 • YANAKLAR: Kişisel kudreti, enerji kullanımı ve insanlara yardım edebilme becerisini
 • ÇENE: Gerektiğinde ağırlığını koyabilme yeteneğini, saldırganlık içgüdüsünü, eleştiriye açıklık isteğini
 • GAMZELER: Eğlenme isteğini, mizah yaklaşımını ve yardımseverlik isteğini
 • ÇİZGİLER: Doğuştan sahip olunan kabiliyetleri, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları
 • YÜZ ŞEKLİ: Kendine güveni, sabırsızlığı, arabuluculuk isteğini
 • YÜZ TİPLERİ: Kişilerin hangi ağırlıkta yaklaşıma; zihinsel, fiziksel, duygusal, daha yatkın olduğunu
 • KAFA ŞEKİLLERİ: İhtiyatlı ya da baskıcı olup olmadıklarını

Detaylı açıklamalar:

ALINEdit

“Yuvarlak ve Dolgun Alın (Alın ileri doğru)” Problemlerle karşılaştıklarında, yaratıcı ve orjinal çözümler arayışındaki kişilerdir. Çözüm yollarını kısıtlayıcı yöntem ve katı kurallara dayalı sistemlerden hoşlanmazlar. Herhangi bir probleme çözüm bulmaları istendiğinde, kendi inandıkları yollardan ve baskı altında kalmadan çözüme ulaşmayı tercih ederler.

Sizce, bu tip kişilerin rutin işlerde çalışmaları uygun mudur?

KAŞLAREdit

“Yay Gibi Kaşlar”
Zihinsel odaklanma noktaları çoğunlukla insan ağırlıklıdır. Çevrelerini anlayabilmek için insan ilişkilerini doğru algılamaları gerektiğini düşünürler. Herhangi bir konu anlatırken kişisel deneyimlerle ilişkilendirilmesi, konunun anlaşılmasını hızlandıracaktır. Bir fikir ya da teorinin teknik detaylarından çok gerçek hayatta nasıl bir etki yaratacağının ve nasıl uygulanacağının anlatılması ilgilerini çeker.

Sizce bilim adamı olabilirler mi?

GÖZLEREdit

“Gözler Arası mesafe” Yakın Aralık (Bir göz büyüklüğünden az)

Detayların önem kazandığı görevler için çok uygun bir kişiliktir. Sadece detayları çok sevmekle kalmaz, onlarla ilgilenirken işlerindeki başarılarının da arttığı gözlenebilir. Muhasebe, teknik destek, analiz ve kontrol tipi görevlerde başarılı olabilirler. Konulara daha geniş bir bakış açısı ile bakabilme ve kendilerinden farklı diğer kişilikleri anlamakta zorlanabilirler.

Üst düzey yöneticilikten zevk alırlar mı?
“Gözlerin Açısı” Aşağıya Doğru Dünyaya pembe gözlüklerle bakmaktan hoşlanmayan ve her an bir problem çıkmasını bekleyen bir kişiliktir. Aslında bu bakış açısı problemlerin en çabuk şekilde tespiti konusunda avantaj sağlar. İnsanlar bu tip kişilere dertlerini anlatmaktan zevk duyarlar. Bunun nedeni de gözlerdeki açının içten bir şefkat göstermesidir. Hatalarını kabül etmekte ve düzeltmekte iyi niyetlidirler. Başkalarından da aynı yaklaşımı beklerler.

Her takımda olması gereken bir oyuncu…

“Gözlerin Derinliği” Patlak Gözler Doğal olarak katılmaya hazır ve hevesli bir kişiliktir. Baş rol oynamasına gerek yoktur, ama yine de her oyunda rol almayı istemektedir. Araya girildiği ve sözü kesildiği takdirde olayı kişiselleştirmekte ve tenkit olarak düşünmektedir. Bazen bu nedenle, kişilerle arasına duygusal duvarlar koyduğu görülebilmektedir.

Onların fikrini sormadan, gideceğiniz filmi belirlemeyiniz…

BURUNEdit

“Büyüklük ve Şekil” Büyük Burun (Yüze oranla)

Yaptığı işin, bulunduğu ortamda önemli bir katkısı olması gerektiğine inanır. Bu nedenle, yönetici, iş adamlığı veya süpervizörlük gibi konumlarda verimli çalışabilmektedir. Destek pozisyonlarında çalışmak zorunda kalırsa, iş tatmini konusunda oldukça zorlanabilir.

Montaj hattında çalışırken ne kadar mutlu olabilirler?
“Burun ucu açısı” Yukarı Doğru İyi zaman geçirmekten hoşlanan ve anlık davranışlara yatkın bir kişiliktir. İnsanlara karşı genellikle açıktırlar ve dinlemekten hoşlanırlar. Çok sabırlı bir dinleyici olmalarının yanında dinlediklerini birilerine anlatmaktan da hoşlanırlar.

Bu kişilerle sır paylaşımından önce bir kez daha düşünmekte fayda vardır….
Burun Ucu Yuvarlak ve Şiş

Belki de çocukluk yıllarında finansal bazı zorluklar yaşadıkları için, özellikle düzenli bir para akışının olması konusunda oldukça hassastırlar. Tasarruf yapmak, ihtiyaç duydukları güven duygusunu arttırmaktadır. Para ile ilgili konulara sadece ilgi duymakla kalmayıp, bu konularda bir uzman gibi konuşmaktan da hoşlanırlar.

Borç istemeden önce biraz daha düşünmek gerekebilir..

KULAKLAREdit

“Başa Yapışık Kulaklar”

Toplum tarafından kabul görmüş değerleri benimseyen ve kurallar çerçevesinde hareket etmeyi seven bir kişiliktir. Başkalarından farrklı olamaya çalışmak veya beklenilmeyen kararlar almaktan hoşlanmaz. Karşısındakinin ne düşündüğünü tahmin etmede başarılı olduğu için pazarlama faaliyetlerinde de iyi performans gösterebilir.
“Kulak – Kaş Birleşmeleri”

Kulaklar Aşağıda, Kaşlar Yukarıda

Uzun dönemli ve mantıklı planlar yapmayı seven iyi bir dinleyicidir. En doğruyu bulmak için ihtiyacı olan bütün bilgileri sabırla bekleyebilir. Bir konu hakkında çok acil fikir yürütmesinin istenmesinden hoşlanmazlar.

YANAKLAREdit

“Dar Yanaklar”

Kısa süreli enerji kullanımları çok yoğundur. Ancak, sık sık da yenilenmeye ihtiyaç duyarlar. Kısa ve orta süreli toplantıların en enerjik katılımcılarıdır. Uzun süren çalışmalar ve ağır hareket eden insanlardan hoşlanmazlar. Belirli sürelerde durup, dinlenebilecekleri işlerde çok daha başarılı olabilirler.

ÇİZGİLEREdit

“Alındaki Yatay Çizgiler”

Alında oluşan üç ya da daha fazla çizgi, bu kişilerin kendilerini geliştirmek üzere çok fazla uğraştıklarını göstermektedir. Çizgilerin boyu ve derinliği ilgilendikleri konularda ilerleme oranlarını göstermektedir. Bu çizgilere ‘deha çizgisi’ de denir. Çizgilerin bütün anlı kaplaması kişinin gerçek bir uzman olduğunu gösterebilir. Kesik çizgiler ise birden fazla uzmanlığı belirtmektedir.

Einstein’ın fotoğraflarında, alın çizgilerine dikkat ettiniz mi?
İnsanın ben haritası:
A-Yaşından olgun, düşünmeyi seven

B-Özellikle 50 yaşından sonra sindirim problemleri olasılığı; dudak yakınlarında herhangi bir yerde olabilir

C-Kararlı

D-Saldırgan, gerektiğinde acımasız

GözlerEdit

Fizyognomi (Gözlerdeki kişilik) – 2 –Edit

İnsan bedeninin dış görünüşleri itibarıyla hem hastalıkların teşhisi, hem de karakter analizi için kullanılması olukça eskidir. 19 ve 20 nci yy. larda iyice geliştirilmiş ve fizyognomi adı altında bilim alanında yerini almıştır. Zamanımızda insanlar arasında uzun süreli beraberlikler olamadığı, yeterli deneyim ve inceleme yapılamadığı için kişilik karakteri tayininde pratik oluşu ve yaklaşık yüzde oranı da yüksek olduğu için bu yöntem daha sık kullanılır olmuştur.

Bende Fizyognomi sitesinden edindiğim bilgilerden kısa özetleme yaparak sizlerle paylaşmayı düşündüm. Hani belki zihnimizin bir köşesinde bulunursa gerektiğinde kullanabiliriz diye.

Yazının bu bölümünde GÖZ organımızın dış görünüşüne göre tahmin ve tespit edilen kişilik karakterleri Şöyle;

1 – Büyük yuvarlak ve geniş kapakları olan, “fal taşı gibi açılmış” tabirine uygun, kısa kirpik, dik kılları olan yüksek kaşlara sahip tipler; Çabuk sinirlenen, hırçın, ancak insan ve çocuk sevgisine de sahip kişilerdir. Esprili değillerdir.

2 – Ensiz ve uzun kapakları olan, dış köşesi ve kaşları şakaklara doğru kalkmış, kısa fakat sık kirpikler arasından keskin bakışlı tipler; Gözlemci, içine kapanık, gizemli, ikiyüzlü, akıllı, ihtiraslı, dayanıklı ve aşırı bencil tiplerdir.

3 – Yan inik üst göz kapağı altından bulanık görünüm veren, uzun ve seyrek kirpikler, rengi kaçmış göz kapağı olan tiple; Korkusuz, gözü pek insanları etkileyebilen, parayla satın alınamayan, ciddi, sertliğe varacak kadar da adaletli tiplerdir.

4 – Kapakları şişmiş, gözbebeği büyük, ifadesiz, sık ve uzun kirpikler, uyuşuk tipler; Kayıtsız, dar kafalı, enerjik olmayan, ama gözlemleme yeteneğine sahip, genelde yumuşak karakterlidir.

5 – Geniş açılmış, değişik ruh haline göre ifadesi değişen, keskin bir şekilde yukarı katlanmış kirpikler, ortadan yukarı kalkan kaşlara sahip tipler; Konuşma esnasında doğrudan muhatabının gözünün içine bakar, enerjik, başına buyruk, her şeyi anında isteyen, olmadığı zaman kızan, cesur, kararlı ve açık sözlüdürler.

6 – Ağır göz kapakları arasından küçük görünen, hareketli gözbebeğine rağmen rengi kaçmış gibi görünen, seyrek kirpik, küçük ve seyrek kaşlara sahip tipler; Manevi değerlere sahip olmayan, cimri, kurnaz, pratik ve uyanık, çıkarı olduğunda iyilik yapan, bencil ve riyakar tiplerdir.

 • Güzel ve hoş gözlere sahip olanlar sağlıklı, iradesi güçlü, enerjik, etkileyicidirler.
 • Büyük gözler duyarlı bir kalbe sahip olmanın,
 • Küçük gözler somurtkan ve içine kapanık olmanın,
 • Göz irisinin büyük olması iç dünyasının dengeli sakin olmasının
 • Göz irisinin küçük olması ise dengesizliğin belirtisidir.

Göz irisinin rengine göre de ;

 • Siyah, kahverengi ve yeşil; enerjik,
 • Mavi ; hassas
 • Açık kahverengi ; içine kapanık,
 • Gri ; Sadakatli oluşunun belirtisidir.
  • Her iki gözün aynı yatay hatta olması cömertliğin,
  • Erkeklerde hafif aşağı sarkmış üst göz kapağı olgunluk,
  • Aşırı aşağı sarkmış ise enerjisinin tükenmiş olduğunun,
  • Büyük alt göz kapağı keşmekeşliğin,
  • Şişkin göz kapakları yaşamdan bıkkınlığın,
  • Gözlerin dış kenarları kırışıklıklar arasında kayboluyorsa etkileme gücünün belirtisidir.
  • Yaşı kırkın üzerinde olan kişilerin gözleri, karakter okumada en iyi bilgi kaynağı.

Aristo’nun tespitleri ise;

 • Göz altları torbalanmış olanlar alkolik, yüzün o bölgesi şişkin olanlar yatmayı,
 • Küçük gözlü insanlar cesaretsizlik ve iradesizliği işaret edip maymun tipli der.
 • Büyük gözler ise tembelliği işaret edip öküz tipli der.
 • Ne büyük ne küçük olan yani normal gözlere ise asil bir karakter der.
 • Çukur gözlü insanlar gaddarlığı, (maymun göz),
 • Patlak gözlüler aptallığı(Eşek tipi),
 • Hafifçe çökük olanlar alçak gönüllülüğü(Aslan tipi),
 • Aşırı çökük ise sakin ve usludurlar(Büyük öküz tipi),
 • Buğulu göz hüznü işaret eder.
 • E-Dalgın, düşünceli; benler kaşların sonunda veya saç çizgisinde olabilir
 • F-Otorite eksikliğini gösteren doğal güzellik noktası
 • G-Yeteneklerinden fazlasını dahi isteyen aşırı hırslı
 • H-Aşırı cinsel arzuya sahip; benler burun üzerinde herhangi bir yerde olabilir
 • I-Maddiyattan çok entellektüel olaylarla ilgili
 • J-Dürüst ve açık
 • K-Tembel ve bencil; benler sol kaş içerisinde bulunur
 • L-Aşırı kararlı ve hırslı; benler sağ kaş içerisinde bulunur
 • M-Yetenekli ancak ispat etmekte zorlanan

BurunEdit

 • Büyük burun (Şekil 3, No. 1) – kibirli, şöhret tutkunu, başına buyruk ve enerjik.
 • Alnın uzantısı şeklindeki burun (Şekil 3 No. 2) -şöhret tutkunu.
 • Uzun burun (Şekil 3, No. 3) – bencil, şerefsiz, rezil, hırsızlığa meyilli ve ahlaksız.
 • Ağza doğru sarkmış burun (Şekil 3, No. 4) – hassaslık.
 • Sivri uçlu kartal burun (Şekil 3, No. 5) – hırçın.
 • Yuvarlak ve kalkık burun (Şekil 3, No. 6) – ahlaksızlık.
 • Tabanı çökük, ucu ise sivri ve sarkık burun (Şekil 3, No. 7) -ters, kıskanç, meraklı, kurnaz ve ikiyüzlü.
 • Gaga burun (Şekil 3, No. 8) – şair ruhlu.
 • Düz burun – sakin.
 • Öne doğru aşırı çıkmış, ortası oyuk burun – enerjik.
 • Kemerli kartal burun – gönlü bol, cömert.
 • Ensiz burun – düşüncesiz.
 • Enli burun – uysal.
 • Kalın ve kırmızı burun – yemeğe ve şaraba meyilli.
 • Kalın, kısa, etli ve balon şekilli burun – tutarsız, zayıf irade.
 • Geniş delikli burun – çevik, şıpsevdi.
 • Sağa veya sola meyilli eğri burun – kurnaz, cimri.
 • Küt ve yassı burun – aptal ve ahlaksız.
 • Yuvarlak uca ve biçimli deliklere sahip olan burun, ideal burun olarak kabul edilir.
 • Aşırı büyük burun delikleri kişilik eksikliğinin belirtisidir.
 • İdeal buruna sahip insan güçlü bir kişiliğe sahip olur.
 • Uzun burun, belirgin bireycilik belirtisidir.
 • Gözler, ağız ve çene ile orantılı olan uzun burun güçlü karakter yapısının;
 • kısa burun samimiliğin ve nikbinliğin belirtisidir.
 • Kemikli uzun burun kibirlilik, geçimsizlik, kendini beğenmişlik göstergesidir.
 • Belirgin kamburlu, kemikli ve uzun burun genelde, somurtkan insanlara özgüdür.
 • Yüksek ve düzgün burun köprüsü ideal burun köprüsü olarak kabul edilir.Bu tip burun köprüsü genelde, sağlıklı insanlarda bulunur.
 • “Asılı damlaya” benzeyen burun ucuna sahip insanlar genelde, yaşam aşkıyla doludurlar.
 • Gaga burunlu kişiler etkileyici, kurnaz, çoğu zaman kincidirler.
 • Etli, büyük ve “soğan şekilli” burun ucu samimilik ve sıcakkanlılık belirtisidir.
 • Kabarık delikli kalkık burun başına buyrukluk, kendini kontrol edememe belirtisidir.
 • “ikikat burun” korkaklık;
 • aşırı küçük delikleri olan burun hoşgörü,
 • enli burun kendini beğenmişlik,
 • kırmızı burun ise ahlaksızlık belirtisidir.
 • Burun üzerinde siyah lekeler fiziksel yetersizlik belirtisidir.
 • Kadınlarda aşırı belirgin burun gençlik yıllarındaki kötü yaşam şartlarının belirtisidir.
 • Düz ve dar delikli burun üzerinde küçük kambur açgözlülük belirtisidir.
 • Nefes alındığı zaman büyüyen burun delikleri kendini kontrol edememe göstergesidir. (Solda) I.
 • Burun kökü II.
 • Ön burun III.
 • Burun ucu IV.
 • Burun kanatları V.
 • Burun delikleri (Ortada)
 • Normal burun – Akıllı, açık sözlü, samimi (Sağda)
 • Sivri burun – Çabuk sinirlenen, meraklı (Solda)
 • Uzun, aşağıya doğru sarkmış burun – Akıllı, adil (Sol ortada)
 • Küçük, kısa burun – Kibirli, cimri, kötü kalpli (Sağ ortada)
 • Büyük, etli burun – Aptal (Sağda)
 • Büyük, düz burun – Dürüst
 • Kavisli, eğri burun – Çabuk sinirlenen, sinirlerine hakim olamayan (Sol ortada)
 • Ortası kabarık, daha sonra basık burun – Açgözlü, aptal, sıradan kişilikli (Sağ ortada)
 • Kambur, şahin burun – Barışçı, cömert, eliaçık (Sağda)
 • Sivri uçlu, şahin burun – Sinirli, bazı durumlarda kötü kalpli davranan (Solda)
 • Az kavisli burun – Kibirli, kendini beğenmiş (Sol ortada)
 • Alın tarafa çökük burun – Dar düşünceli, cimri (Sağ ortada)
 • Küçük, alın tarafında aşırı derecede çökük burun – Yalancı, riyakar (Sağda)
 • Büyük delikli uzun burun – Eğlenmeyi seven (Solda)
 • Alın tarafında çıkıntılı burun – Hayırsever, cömert (Sol ortada)
 • Uzun, aynı zamanda yuvarlak burun – Hırsızlığa yatkın(Sağ ortada)
 • Ucu kırmızı, damarları açıkça belirgin burun – Aptal, aşırı içkiye düşkün (ayyaş) (Sağda)
 • Kambur burun – Cimri, yalancı (Solda) Hiç gelişmemiş burun (bazen doğuştan) – Pireyi deve yapan, bazen alçak ve acımasız (Sol ortada)
 • Büyük delikler – Neşeli, enerji dolu (Sağ ortada)
 • Uzun, neredeyse ağıza kadar uzamış burun – Cesur, kahraman (Sağda)
 • Etli ve delikleri tüylü burun – Sahtekar (Solda)
 • Küçük ve çember şekilli delikleri olan burun – İnatçı (Sol ortada)
 • Kalkık uçlu burun – Saf, ayrıca kibirli (Sağ ortada) Kısa burun – Hassas, çabuk sinirlenen, haddini bilmeyen (Sağda)
 • “İkikat burun” – Çalışkan, gayretli, hevesli N-Genellikle az güvenilir, başkalarını kullanmaya hevesli