ESMA ÜL HÜSNA İLE TEDAVİ

Biyoloji ilminin mucidi Dr.İbrahim Kerim Esma-Ül Hüsna’nın insan üzerindeki etkilerini ve tedavi şeklini,ve nasıl gerçekleştiğini şöyle anlatıyor.

Esma-ül Hüsna’nın  tüm hastalıklara şifa olduğunu keşfettim,gözümle gördüğüm ve şahit oldum olayları anlatayım “Bir arkadaşımın gözleri iltihaplanmış,kıpkırmızı olmuştu,iki elini gözlerinin üzerine koyarak “YA NUR, YA HABİR,YA VEHHAB”isimlerini okumaya devam etti bir süre sonra gözleri eski sağlığına kavuştu.”

Tedavi şekli şöyledir:

Ağrıyan yada rahatsızlık olan yerin üzerine elini koyarak Esma-ül Hüsna’yı okumak.Esma-ül Hüsna,“bedeni ve zihni, öfke,nefret,eleştiri,hüzün,pişmanlık,kıskançlık,günah duygusundan meydana gelen zehirleri temizleyen en etkili güçtür.”
Hastalık genelde bedenin herhangi bir yerinde enerjinin işlevini yapmaması sonucu oluşur.
Öfkelendiğimizde bedenimizde öldürücü bir zehir meydana gelir.Eğer bu zehire panzehirle cevap verilmezse uzun vadede ölümle sonuçlanır.İşte bu zehrin en büyük ve en önemli panzehiri ESMA-ÜL HÜSNA’DIR.

Tarifi yapan Dr.İbrahim kerim hangi ismin hangi orğana ve hastalığa iyi geldiğini açıklıyor.

 • Omurga için: El Cabbar   CC.
 • Kulak için : EsSemi CC…
 • Saç için: El Bedi’   CC.
 • Adaleler için: El Kavi   CC.
 • Kalp Kasları için: ErRezzak   CC.
 • Atardamarlar için: El Cabbar   CC.
 • Kanser için: Celle Celaluhu
 • Burun için: Latif- Ğani- Rahim    CC.
 • Bacak için: ErRafi’   CC.
 • Göz – damarları için:El Muteal   CC.
 • Kolon için: ErRauf   CC.
 • Karaciğer için: En Nafi’   CC.
 • Prostat için: ErReşid   CC.
 • Yağ keseleri için: En Nafi’   CC.
 • İdrar kesesi için: El Hadi   CC.
 • Akciğerler için: ErRazık   CC.
 • Kemikler için:En Nafi   CC.
 • Dizler için: ErRauf   CC.
 • Saç Kepeği için: Celle Celaluhu
 • Kalp için: En Nur   CC.
 • Kalp Damarı için: El Vahhab   CC.
 • Sinirler için: El Muğni   CC.
 • Migren için: El Ğani   CC.
 • Guatr için. El Cabbar   CC.
 • Göz için: EnNur-Basir-Vahhab   CC.
 • Mide için: ErRezzak   CC.
 • Böbrek için: El Hayy   CC.
 • Bağırsaklar için: EsSabur   CC.
 • Pankreas-Şeker hastalığı için: El Bari   CC.
 • Rahim için: El Halik   CC.
 • Romatizma için: El Muheymin   CC.
 • Ğudde teymusiyye için: El Kavi   CC.
 • Göz Siniri için: EzZahir   CC.
 • Tansiyon için: El Hafid CC.

Bu hususta epey bir yol mesafe kat etmiş olan Dr.İbrahim Kerim bazı hastalıklar için aşağıda tesbit ettiği Esmaları tavsiye ediyor.

Kemik Hastalığı için;El-Kaviyy

Diz hastalığı ve ağrılar için:Er-Rauf

Kalp ve damar tıkanması için:El-Vehhâb

Kalp Hastalıkları için:En-Nur

Sinir Hastalıkları için:El-Muğni

Baş Ağrısı için:El-Ğaniyy

Guatr  Hastalığı için:El-Cebbar

Göz Hastalıkları için:En-Nûr,El-Habir,El-Vehhâb

Göz damar Rahatsızlıkları için:Er-Rauf

Mide Rahatsızlıkları için:Er-Rezzak

Böbrek Hastalığı için:El-Hayy

Bağırsak Rahatsızlığı için:Es-Sabur

Pankreas için:El-Bâri

Romatizma için:El-Müheymin

Göz sinirleri için:Ez-Zahir

Tansiyon için:El-Hafız

Kulak hastalığı için:Es-Semi’

Yağ bezeleri,Çıban için:En-Nâfi

Akciğer hastalığı için:El-Cabbar

Omurga Hastalığı:El-Bedi

Saç dökülmesi:El-Kaviyy

Kas hastalığı:Er-Rezzak

Damar Hastalıkları:Celle Celâlühü

Kanser:El-Latif,El-Ğaniyy,Er-Rahim

Sinüzit:Er-Râfi

Rahim Hastalıkları:El-Hâlık

Karaciğer Rahatsızlıkları:Er-Reşid

Bacak Hastalıkları:El-Müteali

ŞİFA İÇİN TESBİH SAYILARI TAMI TAMINA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Allah: (C.C)(66) Defa

ER-RAHMAN(C.C):(298)

ER-RAHİM(C.C):(258)

EL-MELİK(C.C):(90)

EL-KUDDÜS(C.C):(170)

ES-SELAM(C.C):(131)

EL-MÜ’MİN(C.C):(136)

EL-MÜHEYMİN(C.C):(145)

EL-AZİZ(C.C):(94)

EL-CEBBAR(C.C):(206)

EL-MÜTEKEBBİR(C.C):(662)

EL-HALIK(C.C):(731)

EL-BARI’Ü(C.C):(213)

EL-MUSAVVİR(C.C):(336)

EL-GAFFAR(C.C):(1281)

EL-KAHHAR(C.C):(306)

EL-VEHHAB(C.C):(14)

ER-REZZAK(C.C):(308)

EL-FETTAH(C.C):(489)

EL-ALİM(C.C):(150)

EL-KAABIZ(C.C):(903)

EL-BASIT(C.C):(72)

EL-HAFID(C.C):(1481)

ER-RAFİ’U(C.C):(351)

EL-MUIZZÜ(C.C):(117)

EL-MÜZİLLÜ(C.C):(770)

ES-SEMI’U(C.C):(180)

EL-BASİR(C.C):(302)

EL-HAKEM(C.C):(68)

EL-ADLÜ(C.C):(104)

EL-LATİF(C.C):(129)

EL-HABİR(C.C):(810)

EL-HALİM(C.C):(88)

EL-AZİM(C.C):(1020)

EL-GAFUR(C.C):(1286)

EŞ-ŞEKUR(C.C):(526)

EL-KEBİR(C.C):(232)

EL-HAFİZ(C.C):(16)

EL-HASİBÜ(C.C):(80)

EL-CELİL(C.C):(73)

EL-KERİM(C.C):(270)

ER-RAKİB(C.C):(312)

EL-MUCİB(C.C):(55)

EL-VASİ’U(C.C):(137)

EL-VEDÜD(C.C):(20)

EL-MECİD(C.C):(57)

EL-BAİS(C.C):(573)

EŞ-ŞEHİD(C.C):(21)

EL-HAKK(C.C):(208)

EL-VEKİL(C.C):(66)

EL-KAVİYYU(C.C):(116)

EL-METİN(C.C):(500)

EL-VELİYYÜ(C.C):(46)

EL-HAMİD(C.C):(62)

EL-MUHSİ(C.C):(148)

EL-MÜBDİÜ(C.C):(56)

EL-MUİD(C.C):(124)

EL-MÜMİT(C.C):(490)

EL-HAYYÜ(C.C):(18)

EL-KAYYÜM(C.C):(156)

EL-VACİD(C.C):(14)

EL-MACİD(C.C):(48)

EL-VAHİD(C.C):(19)

ES-SAMED(C.C):(134)

EL-KAADİR(C.C).(305)

EL-MUKTEDİR(C.C):(744)

EL-MUKADDİMÜ(C.C):(184)

EL-MUAHHİRU(C.C):(846)

EL-EVVELÜ(C.C):(37)

EL-AHİR(C.C):(801)

EZ-ZAHİRU(C.C):(1106)

EL-BATINÜ(C.C):(62)

EL-VALİ(C.C):(47)

EL-MÜTEALİ(C.C):(541)

EL-BERRU(C.C):(202)

ET-TEVVABÜ(C.C):(409)

EL-MUNTEKIMÜ(C.C):(630)

EL-AFÜVVÜ(C.C):(156)

ER-RAUF(C.C):(286)

MALİKÜ’L-MÜLK(C.C):(212)

ZÜ’L CELALİ VE’L İKRAM(C.C):(1100)

EL-MUKSİTU(C.C):(209)

EL-CAMİ’U(C.C):(114)

EL-GANİYYÜ(C.C):(1060)

EL-MUĞNİY(C.C):(1100)

EL-MANİ’U(C.C):(161)

ED-DARRU(C.C):(1001)

EN-NAFİ’U(C.C):(201)

EN-NUR8C.C):(256)

EL-HADİ(C.C):(20)

EL-BEDİU(C.C):(86)

EL-BAKİ(C.C):(113)

EL VARİSÜ(C.C):(707)

ER-REŞİD(C.C):(514)

ES-SABUR(C.C):(298)

Bir Cevap Yazın